ALGEMENE VOORWAARDEN GRETE KOENS RUNNING

Definities

 1. Grete Koens Running is de aanbieder van de diensten hardloopbegeleiding, clinics,  presentaties en advies. Gevestigd te Wageningen, KvK nr 85731765, BTW-ID NL004139058B43.
 2. Klant is degene die bij Grete Koens Running een dienst afneemt.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die Grete Koens Running ontvangen heeft. En ook voor alle overeenkomsten die met Grete Koens Running afgesloten worden.

Prijzen, betaling, opzegging

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief eventuele reiskosten.
 2. Hardloopbegeleiding wordt voor een vaste periode van 3 maanden afgesloten. Na deze 3 maanden wordt de begeleiding elke maand automatisch verlengd.
 3. Opzegging van hardloopbegeleiding verloopt door het sturen van een e-mail naar info@gretekoens.nl uiterlijk 1 week voordat de nieuwe termijn in gaat.
 4. De betaling voor hardloopbegeleiding geschiedt maandelijks via automatische incasso of via een factuur. De kosten voor hardloopbegeleiding worden door Grete Koens Running voorafgaand aan de nieuwe trainingsmaand middels automatische incasso geïnd of dienen in geval van een factuur binnen 2 weken na facturering door de klant voldaan te worden.
 5. Voor de afname van alle diensten geldt een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd start op het moment dat een dienst is afgenomen. Binnen deze 14 dagen kan de dienst zonder opgave van reden geannuleerd worden door het sturen van een e-mail naar info@gretekoens.nl
 6. Grete Koens Running heeft het recht om prijzen jaarlijks bij te stellen. Grete Koens Running informeert klanten vooraf over eventuele prijswijzigingen.
 7. In geval van een prijswijziging heeft een klant het recht om de overeenkomst met Grete Koens Running op te zeggen.

Risico & Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van Grete Koens Running is voor eigen risico. Grete Koens Running is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door de klant tijdens deelname aan een trainingsactiviteiten of het opvolgen van trainingsadviezen.
 2. Grete Koens Running is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen welke is ontstaan tijdens deelname aan (trainings)activiteiten van Grete Koens Running.
 3. Grete Koens Running adviseert klanten om voorafgaand aan het afnemen van hardloopbegeleiding en/of het deelnemen aan activiteiten een medische screening (sportkeuring) te ondergaan. Helemaal wanneer een klant blessure- en/of gezondheidsklachten heeft, raadpleegt de klant een (sport)arts.

Algemeen

 1. Grete Koens Running werkt met klanten samen op basis van vertrouwen. Grete Koens Running stelt al haar kennis en kunde beschikbaar om de klant beter te maken. Grete Koens Running levert voor hardloopbegeleiding op tijd de schema’s aan. Grete Koens Running verwacht van de klant dat deze ook op tijd het logboek bijwerkt zodat er feedback kan worden gegeven. Daarnaast gaat Grete Koens Running er vanuit dat de klant ook tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet.
 2. Voelt de klant zich niet fit, dan laat deze dat tijdig aan Grete Koens Running weten zodat er goed advies kan worden gegeven en het programma kan worden aanpast.
 3. Gebruik als klant je gezond verstand. Doe geen training als je je niet lekker voelt of een pijntje hebt. En raadpleeg snel een medicus voor passend advies.