PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid Grete Koens Running, te Wageningen

KvK-nr 85731765 | BTW-ID NL004139058B43

Persoonsgegevens die worden verwerkt via de website

Door het invullen van het contactformulier op deze website verstrekt u aan Grete Koens Running uw contactgegevens (naam en email-adres). Grete Koens Running gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vragen.

Grete Koens Running verstrekt deze gegevens niet aan derden tenzij u daar zelf nadrukkelijk om vraagt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt na aanmelding voor een dienst

Indien u een dienst afneemt bij Grete Koens Running worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Uw voor- en achternaam

Uw geboortedatum (alleen in geval van hardloopbegeleiding)

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mail adres

Uw bankrekeningnummer

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Grete Koens Running gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld om trainingsprogramma’s door te spreken of de inhoud van andere diensten af te stemmen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de facturering. Grete Koens Running deelt de contactgegevens niet met derden, tenzij u daar zelf toestemming voor verleent. 

Indien u hardloopbegeleiding als dienst afneemt, wordt het e-mail adres gebruikt voor het aanmelden bij en het delen van een logboek en trainingsprogramma in Final Surge.

Voor het privacybeleid van Final Surge en hun algemene voorwaarden zie: https://www.finalsurge.com/privacy-and-terms-of-use

Overige bijzondere persoonsgegevens

Om de hardloopbegeleiding te optimaliseren wordt u gevraagd een intake formulier in te vullen. U bent hiertoe niet verplicht.  U bepaalt zelf welke informatie u wel of niet met Grete Koens Running wilt delen. Deze informatie kunt u ten alle tijden direct inzien. En u kunt elk moment Grete Koens Running de opdracht geven deze te verwijderen.

De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoe lang worden persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van diensten. Na de beëindiging van de hardloopbegeleiding verwijdert Grete Koens Running binnen een maand alle logboek- en persoonsgegevens die u verstrekt heeft.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

DISCLAIMER

www.gretekoens.nl is de officiële website van Grete Koens Running. Grete Koens Running doet er alles aan om deze actueel en correct te houden. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Komt u iets tegen dat fout of verouderd is? Stuur dan een bericht naar info@gretekoens.nl
Binnen 2 werkdagen beantwoordt Grete Koens Running uw melding.

Grete Koens Running neemt maatregelen om deze website goed te beveiligen. Toch kan er een zwakke plek in zitten. Wanneer u zo’n zwakke plek ontdekt, stuur dan een berichtje naar info@gretekoens.nl